Bugün
GÜNDEM
07 Temmuz 2018 - 00:44

Son OHAL KHK'sı yayımlandı binlerce ihraç

07 Temmuz 2018 - 00:44

OHAL kalkmadan son KHK yayınlanacak açıklamaları ardından emniyet, TSK asker ve diğer kamu kuruluşlarında ihraç edilenlerin listesi yayımlandı. Son KHK'da ihraç edilenlerin listesi resmi gazete yer aldı. Tam liste

Karar Sayısı: KHK/699 Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştınmıştır. MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur." MADDE 2-6271 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.